Szakmai-Tudományos ösztöndíj

KedvesHallgatók!

Elérhetőek a 2017/18 őszifélévKözéleti/Szakmai-Tudományos/Sport ösztöndíjak pályázati felhívásai.

Szakmai-Tudományos ösztöndíj

  1. A szakmai-tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató, szakmai vagy tudományos tevékenységet végző hallgató részére – a szakmai vagy tudományos intézet véleményének meghallgatása mellett – pályázat alapján, meghatározott időre, de legfeljebb öt hónapra, havi rendszerességgel folyósított juttatás. Szakmai-tudományos ösztöndíj lehet pl.: az ERASMUS kiegészítő támogatás, tudományos, főként tudományos diákköri (intézményi ésországos), szakkollégiumi, publikációséskutatásiteljesítmény.
  2. Szakmai-Tudományos ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatási intézmény minden hallgatója a képzésiésfinanszírozásiformától, illetvemunkarendtőlfüggetlenül.
  3. A pályázatnak tartalmaznia kell a jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását, az annak végzését igazoló mellékleteket, valamint az érintett szervezet vezetőjének ajánlását, amennyiben a tevékenységet szervezeti keretek között fejtette ki a pályázó.

szakmaitudományos_pályázati-lap

Leadásihatáridő:
Elektronikusformában: 2017. november 19. 2400
Nyomtatottformában (aláírva): 2017. november 17. 1200