KIEMELT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

KIEMELT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a 2017/2018-as tanév őszi félévére

A Pénzügyi és Számviteli Kar a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben pályázatot ír ki a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért nappali munkarendű, alap- és mesterképzéses hallgatók részére.

Pályázhatnak
Alapképzésen gazdaságtudományi képzési terület, első, másod és harmadéves állami ösztöndíjas hallgatói, valamint az informatikai képzési terület hallgatói, finanszírozási formától függetlenül, illetve a mesterképzés hallgatói, akik

  • mintatanterv szerint haladnak, (tehát nincs olyan tárgyuk, melyet nem első tárgyfelvétellel teljesítettek és nem kértek kreditbeszámítást)
  • tanulmányi eredményük a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében elérte a 4,4-es egyszerű számtani átlagot
  • tanulmányaik során nem volt olyan mulasztásuk vagy szabálysértésük, ami miatt megrovásban részesültek.

(Gazdaságtudományi képzésre járó önköltséges hallgatók a Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjra nem pályázhatnak, részükre a Biztos Jövő Ösztöndíjprogramban való részvételi lehetőség volt biztosított.)

Az elnyert ösztöndíj mindig egy félévre vonatkozik, egy hallgató többször, tehát több félévben is pályázhat. Az ösztöndíj összege félévenként 100 ezer forint, melyet a hallgató egyösszegben kap meg. Az ösztöndíjban évfolyamonként maximum 5 hallgató részesülhet.

A Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíj elnyerésére pályázati úton van lehetőség.
Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével és az összes félév kinyomtatott e- indexének és a mellékleteknek benyújtásával lehet.

A pályázati űrlap a www.uni-bge.hu/pszk valamint a www.pszfonline.hu oldalakról letölthető.

A pályázatok elbírálásánál figyelembe vett szempontok:

  • Tanulmányi eredmény
  • Közéleti munka /pl. csoportfelelős, iskola újság, AIESEC, HÖK, KOB, instruktor, demonstrátor stb. /
  • Tudományos munka

A közéleti munka és a tudományos munka tartalmáról és a végzett munka eredményességéről ajánlást kell csatolni attól a személytől /szervezettől/, aki meg tudja állapítani a végzett munka értékét. Elbíráláskor csak a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében végzett munkát vesszük figyelembe.

A pályázatokat egy 5 tagú bizottság bírálja el, amelynek tagjai a dékánhelyettes, a Hallgatói Szolgáltatási Osztály vezetője és a hallgatóság által delegált 3 hallgató / minden évfolyamról egy fő/
Kétharmados többségi egyetértéssel lehet a végleges sorrendet kialakítani.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2017. augusztus 18. péntek, 13.00.

A PÁLYÁZATOKAT A KARRIER IRODÁBAN KELL LEADNI!

Pályázati űrlap : kiemelt-tanulmanyi-osztondij-palyazati-lap-2017 ősz