KIEMELT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

KIEMELT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére

 

A Pénzügyi és Számviteli Kar a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben pályázatot ír ki a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért nappali munkarendű, alap- és mesterképzéses hallgatók részére.

Pályázhatnak

Alapképzésen gazdaságtudományi képzési terület, első, másod és harmadéves állami ösztöndíjas hallgatói, valamint az informatikai képzési terület hallgatói, finanszírozási formától függetlenül, illetve a mesterképzés hallgatói, akik

  •  mintatanterv szerint haladnak, (tehát nincs olyan tárgyuk, melyet nem első tárgyfelvétellel teljesítettek és nem kértek kreditbeszámítást)
  • tanulmányi eredményük a 2017/2018-as tanév őszi félévében elérte a 4,4-es egyszerű számtani átlagot
  • tanulmányaik során nem volt olyan mulasztásuk vagy szabálysértésük, ami miatt megrovásban részesültek.

(Gazdaságtudományi képzésre járó önköltséges hallgatók a Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjra nem pályázhatnak, részükre a Biztos Jövő Ösztöndíjprogramban való részvételi lehetőség biztosított.)

Az elnyert ösztöndíj mindig egy félévre vonatkozik, egy hallgató többször, tehát több félévben is pályázhat. Az ösztöndíj összege félévenként 100 ezer forint, melyet a hallgató egyösszegben kap meg. Az ösztöndíjban évfolyamonként maximum 5 hallgató részesülhet.

A Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíj elnyerésére pályázati úton van lehetőség.

Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével és az összes félév kinyomtatott e- indexének és a mellékleteknek benyújtásával lehet.

A pályázati űrlap a www.uni-bge.hu/pszk valamint a www.pszfonline.hu oldalakról letölthető.

kiemelt-tanulmanyi-osztondij-palyazati-lap-2017_2018-osz

A pályázatok elbírálásánál figyelembe vett szempontok:

  • Tanulmányi eredmény
  • Közéleti munka /pl. csoportfelelős, iskola újság, AIESEC, HÖK, KOB, instruktor, demonstrátor stb. /
  • Tudományos munka

A közéleti munka és a tudományos munka tartalmáról és a végzett munka eredményességéről ajánlást kell csatolni attól a személytől /szervezettől/, aki meg tudja állapítani a végzett munka értékét. Elbíráláskor csak a 2017/2018-as tanév őszi félévében végzett munkát vesszük figyelembe.

A pályázatokat egy 5 tagú bizottság bírálja el, amelynek tagjai az oktatási dékánhelyettes, a Hallgatói Szolgáltatási Osztály vezetője és a hallgatóság által delegált 3 hallgató / minden évfolyamról egy fő/
Kétharmados többségi egyetértéssel lehet a végleges sorrendet kialakítani.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2018. február 16. péntek, 13.00.
A PÁLYÁZATOKAT A KARRIER IRODÁBA KELL LEADNI!

 

Budapest, 2018. január 08.

Balázsiné Dr. Farkas Katalin
oktatási dékánhelyettes