Közéleti ösztöndíj

KedvesHallgatók!

Elérhetőek a 2017/18 őszifélév Közéleti/Szakmai-Tudományos/Sportösztöndíjak pályázati felhívásai.

Közéleti ösztöndíj

  1. Közéleti ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki az ösztöndíj-jogosultság megítélését megelőző hónapban, illetve félévben tevékenységével nagymértékben és aktívan segítette hallgatótársai tanulmányi vagy közösségi munkáját, és ennek keretében pontos és megbízható információkkal látta el társait. A közéleti ösztöndíj pályázat alapján, meghatározott időre, de legfeljebb öt hónapra, havi rendszerességgel, és/vagy félévente folyósított juttatás.
  2. A közéleti ösztöndíj elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani. Ennek tartalmaznia kell a jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását, az annak végzését igazoló mellékleteket, valamint az érintett hallgatói szervezet vezetőjének ajánlását, amennyiben a tevékenységet szervezeti keretek között fejtette ki.
  3. A közéleti ösztöndíj havi– illetve féléves kifizetés esetén egy hónapra lebontott– összege nem lehet magasabb, mint a mindenkori köztársasági ösztöndíj másfélszerese. A megítélt közéleti ösztöndíjat félévente egyszer az ösztöndíjas kiemelkedő egyéni teljesítményének figyelembe vételével az oktatási dékánhelyettes kiegészítheti.

Közéleti_pályázati_lap

Leadásihatáridő:
Elektronikusformában: 2017. november 19. 2400
Nyomtatottformában (aláírva): 2017. november 17. 1200