Ösztöndíjsávok / összegek – Tanulmányi ösztöndíj, Szociális ösztöndíj

Kedves Hallgatók!

A Tanulmányi ösztöndíj sávjai a képen látható módon alakultak:
imola

tanulmanyi2016_17_1

A Szociális ösztöndíj pontozási rendszere a következő:

Első kategória:      700 Ft/pont
Kettes kategória:   550 Ft/pont
Hármas kategória: 450 Ft/pont

Első kategóriába tartozik az a hallgató, aki:
  1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
  2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
  3. családfenntartó, vagy
  4. nagycsaládos, vagy
  5. árva.

Második kategóriába tartozik az a hallgató, aki:

  1. hátrányos helyzetű, vagy
  2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
  3. félárva.

Harmadik kategóriába tartozik az a hallgató, aki érvényes pályázatot adott be és elérte a minimum ponthatárt, azonban nem tartozik sem az első sem a második kategóriába.

Diákjóléti Bizottság