Pályázati kiírás 2 fő kutatási demonstrátori megbízásra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2 FŐ KUTATÁSI DEMONSTRÁTORI MEGBÍZÁSRA A 2015/2016. TANÉVRE (2015. októbertől vagy novembertől – 2016. februárig) A VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉKRE Tanszékünk a menedzsment különböző területeihez, valamint az emberi erőforrás menedzsmenthez kapcsolódó témakörök oktatásával, kutatásával foglalkozik. A DEMONSTRÁTORI MUNKA Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elszántak, tehetséget éreznek kreativitást és kitartást igénylő kutatói és esetenként adminisztratív feladatok ellátásához. Meggyőződésünk, hogy az intézetünkben demonstrátorként dolgozó hallgatók egy igazi alkotóműhely tagjaivá válhatnak, sok segítséget kaphatnak szakmai ismereteik elmélyítéséhez, illetve üzleti életpályájuk megkezdéséhez. A demonstrátori munka során kutatási tapasztalatok szerezhetők illetve komoly segítséget adunk TDK dolgozat megírásához. Kutatásunk célja a családi részvételből adódó sajátos erőforrások és képességek, azaz az ún. familiness hatásának vizsgálata a vállalkozások esetében. Célunk a családi tulajdonból, a családi (adott esetben többgenerációs családi vagy professzionális külső) menedzsmentből adódó sajátosságok vizsgálata a gazdasági-pénzügyi teljesítmény, a governance és menedzsment, a stratégiai marketingtevékenység, a kontrolling, valamint az utódlás/generációváltás vonatkozásában. Kutatásunkkal – illeszkedve a nemzetközi kutatói aktivitáshoz – egyrészt a családi és nem családi vállalkozások közötti differenciákat kívánjuk elemezni, másrészt a családi vállalkozások, mint heterogén és sokszínű sokaságon belüli különbözőségeket vizsgáljuk (pl. egy és többgenerációs családi vállalkozások, alapítói fázisban lévő családi vállalkozások, testvérek által működtetett második generációs családi vállalkozások, unokatestvéri konzorcium, stb.). PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Az angol nyelvtudás nem feltétel (nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolattal igazolandó), de az elbírálásnál előnyt jelent! Magas szintű informatikai ismeretek (adatbázis kezelés, adatbányászat, elektronikus kérdőívszerkesztés, Excel, SPSS) előnyt jelentenek a pályázat elbírálásánál! Demonstrátori megbízást az a hallgató kaphat, aki a 2015/2016. tanévben BA képzésben II. – III. évfolyamra vagy MA/MSc képzésben I. vagy II. évfolyamra iratkozik be; és akinek tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív félévben legalább 3,00 volt. A pályázó nem állhat fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot elektronikus formában a Kovács Brigittánál a kovacs.brigitta@pszfb.bgf.hu e-mail címre és 1 nyomtatott példányban a tanszéki titkárságon (A117) kell benyújtani legkésőbb 2015. szeptember 30. 11.30-ig. A pályázat kötelező tartalmi elemei: szakmai önéletrajz (igazolványképpel), amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, korábbi demonstrátori tevékenység) illetve elérhetőségeire (e-mail cím, telefonszám), motivációs levél, melyben a hallgató szándékait és elképzeléseit vázolja, az utolsó aktív félév tanulmányi átlaga, egyéb igazolások (nyelvvizsga, ajánlás). Budapest, 2015. szeptember 21. Dr. Heidrich Balázs Dr. Csillag Sára Dékán, Intézetvezető, Kutatásvezető Tanszékvezető