PÁLYÁZATI KIÍRÁS DEMONSTRÁTORI MEGBÍZÁSRA A PÉNZÜGY INTÉZETI TANSZÉKRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DEMONSTRÁTORI MEGBÍZÁSRA A PÉNZÜGY INTÉZETI TANSZÉKRE A 2017/2018. TANÉV I. FÉLÉVÉRE
Tanszékünk a pénzügyek (pl. adózás, közpénzügyek, vállalati pénzügyek,) különböző területeihez,
valamint a pénzügyekhez kapcsolódó témakörök oktatásával, kutatásával foglalkozik.
A DEMONSTRÁTORI MUNKA
Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elszántak, tehetséget éreznek a kitartást igénylő kutatói és
esetenként adminisztratív, szervezési feladatok ellátásához. (Adminisztratív feladatok a tanszék
működése során bizony gyakran adódhatnak, ezért demonstrátorainktól elvárjuk, hogy szükség
esetén a nem szakmai feladatok ellátásában is segédkezzenek.)
Angol nyelvtudás (nem feltétlenül nyelvvizsga, de nyelvtudás) a pályázás feltétele!
Meggyőződésünk, hogy a tanszékünkön demonstrátorként dolgozó hallgatók sok segítséget
kaphatnak szakmai ismereteik elmélyítéséhez, illetve üzleti életpályájuk megalapozásához.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Demonstrátori megbízást az a hallgató kaphat, aki a 2017/2018. tanévben alapképzésben II. vagy
III. évfolyamra vagy mesterképzésben I. vagy II. évfolyamra jár; és
2. akinek tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív félévben legalább 3,00
volt.
3. A pályázó nem állhat fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt.
4. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.
5. A pályázatot elektronikus formában (pdf) a lakos.dora@uni-bge.hu e-mail címre és 1 nyomtatott
példányban a tanszéki titkárságon (B109) kell benyújtani legkésőbb 2017. szeptember 14., csütörtök
12.00 óráig
6. A pályázókkal történő beszélgetés tervezett időpontja: 2017. 09. 21., csütörtök 11.15 órától, a
Pénzügy Intézeti Tanszéken (B109).
7. A pályázat kötelező tartalmi elemei:
– szakmai önéletrajz (igazolványképpel), amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire
(pl. tanulmányi verseny, korábbi demonstrátori tevékenység),
– motivációs levél, melyben a hallgató szándékait és elképzeléseit vázolja,
– az utolsó aktív félév tanulmányi átlaga.
Budapest, 2017. augusztus 24.

Dr. habil. Farkas Szilveszter főiskolai tanár, tanszékvezető