Sport ösztöndíj

KedvesHallgatók!

Elérhetőek a 2017/18 őszifélévKözéleti/Szakmai-Tudományos/Sport ösztöndíjak pályázati felhívásai.

Sport ösztöndíj

  1. A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás (pl. pszichológiai tanácsadás).
  2. Pályázatot a hallgatók rendszeres testmozgását (így egészséges életmódot) biztosító  sportszervezetek és élsportoló hallgatók nyújthatnak be.
  3. Élsportolók esetén szükségesek az élsportoló hallgató eredményeit igazoló dokumentumok, tagságiigazolványmásolataira (egyévrevisszamenőleg).
  4. A pályázat csak a megfelelő mellékletekkel együtt érvényes.
  5. A hallgató a pályázati lap leadásával és beadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek, azt az illetékes szerv ellenőrizheti.
  6. Azonos jogcímen csak egyszer lehet ösztöndíjat igényelni.

sport_pályázatilap

Sport ösztöndíjleadásihatárideje:
Elektronikusformában: 2017. december03. 2400
Nyomtatottformában (aláírva): 2017. december01. 1200