STATISZTIKA 1 – Tájékoztató az összevont dolgozatról

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy Statisztika1 tantárgyból a második zárthelyi hetében (2017. május 8.-12.) lehetőségük van 100 pontos dolgozatot írni.

Két lehetőségük van, melyek közül választhatnak:

  • Alapeset: Második negyedév anyagából második zárthelyi 50 pontért, melyhez az első zárthelyi eredménye hozzáadódik és a kettőből együttesen kell az aláírás, illetve a gyakorlati jegy követelményeit teljesíteni.

 

  • Új lehetőség: Az egész félév anyagából 100 pontos összevont dolgozatot írni, melynél a korábban megírt első zárthelyi elért pontszámát töröljük (tehát az aláíráshoz szükséges 20 pontot is újra meg kell szerezni), viszont még gyakorlati jegyből teljesíthetik a tárgyat. Tehát összevontat csak az írhat, akinek van pontszáma az első zárthelyiből!
    A dolgozat felépítése a következők szerint alakul 100 pontos vizsga esetén:
    20 pont elméleti kérdés (Coospace Vizsgabiztos felületen)
    20 pont rövid feladat, melyhez csak kézi számológép használható, számítógépen futó számológép és Excel nem (Coospace Vizsgabiztos felületen)
    60 pont gyakorlat, melyet papíron és Exceles formátumban is a hallgatók rendelkezésére bocsátunk (legalább egy feladat kötelező Excelben)

Jelentkezés: A Coospacen a Statisztika1 Előadás színtéren hirdetünk meg egy jelentkezést, melyre azoknak szükséges feljelentkezni, akik a 100 pontos dolgozatot szeretnék megírni a zárthelyi hetén. A jelentkezés határideje 2017. április 28 7:59! A határidő után nincs lehetőség módosításra! (Nem kell jelentkezniük azoknak, akik változatlanul a második 50 pontos dolgozatot szeretnék megírni).

Továbbá felhívnánk a figyelmüket arra is, hogy Neptunban mindenkinek jelentkezni kell a kiírt zárthelyi dolgozatra, függetlenül attól, hogy 50 vagy 100 pontosat ír-e.

Kérdéseikkel forduljanak a gyakorlatvezető tanáraikhoz!

Budapest, 2017. április hó

Jó tanulást kíván:

A Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály